Κυριότερα επιτεύγματα

 • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης των Ζώων για την περίοδο 2019 – 2022.
 • Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Εξειδίκευσης στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία (ECVM – European College ofVeterinary Microbiology), που λειτουργεί υπό την έγκριση του European Board of Veterinary Specializations (EBVS), για την περίοδο 2016-2021.
 • Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας.
 • Ειδικός Εμπειρογνώμονας του Πρακτορείου Διακεκριμένης Έρευνας (Research Executive Agency) της Ε.Ε. (EU andEuratom  research and innovation programmes).
 • ΕμπειρογνώμοναςΑξιολογητής της EAEVE (European Association for Establishments in Veterinary Education).
 • Κύριος Εφευρέτης ευρεσιτεχνιών που έχουν κατοχυρωθεί με 6 Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.
 • Συντονιστής / Επιστημονικός Επιβλέπων 20 διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συγγραφέας περισσότερων των 70 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με επιτροπή κριτών (total impact factor168.758, hetero-citations 1256, h-index 20).

Σπουδές

 • Προπτυχιακές Σπουδές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Κτηνιατρικής. Αποφοίτηση 1993, με βαθμό Λίαν Καλώς (7).
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc): Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Royal Veterinary College, τμήμα Master στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Αποφοίτηση 1993. Πτυχίο Master´s στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής: Cloning of overlapping peptide fragments of Brucella suis, Heat Shock Protein 62 and their use as antigens in ELISA tests.  
 • 1992-93. Πρακτική άσκηση: Πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών σε τεχνικές Μοριακής Μικροβιολογίας στο CVL, (Central Veterinary Laboratory), Surrey U.K.
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (PhD): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικής Τομέας Μικροβιολογίας. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Εφαρμογή μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης». Απονομή του τίτλου «Διδάκτορα της Κτηνιατρικής Επιστήμης» το 1999, με βαθμό «Άριστα».

Επαγγελματική εμπειρία

 • Από το 1996 έως το 2004, ιδιώτης  Κτηνίατρος.
 • Από το 1997 και έως το 2004, επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Από τον Φεβρουάριο του 2000 έως το 2002, εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ με αντικείμενο Βακτηριολογία, Μυκητολογία και Ιολογία.
 • Από το 2002 έως σήμερα μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα ΕΖΠ του Γ.Π.Α.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 • Μέλος του Ελληνικού Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
 • Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
 • Μέλος του Ελληνικού Κτηνιατρικού Συλλόγου
 • Μέλος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Μυκοβακτηριολογίας (European Mycobacteriology Group)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας
 • Μέλος του European College of Veterinary Microbiology

 

Διακρίσεις – Αναγνώριση

 

 1. 1ο βραβείο για τη μελέτη: Διαγνωστική προσέγγιση περιστατικών σαρκοείδωσης με την εφαρμογή πρωτότυπης μοριακής μεθόδου σε ιστούς μονιμοποιημένους σε παραφίνη. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Δεκέμβριος 1997, Θεσσαλονίκη.
 2. 2ο βραβείο Παπασταμάτη για τη μελέτη: Εφαρμογή πρωτότυπης μοριακής μεθόδου ανάδειξης και ταυτοποίησης μυκοβακτηρίων σε αρχειακά υλικά παραφίνης με ιστολογικές αλλοιώσεις κοκκιωματώδους φλεγμονής. 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4 Μαΐου 1999, Αθήνα.
 3. 1ο βραβείο για την εργασία: “Effects of p53 mutants derived from lung carcinoma on the p53 responsive element of theMDM2 gene.” Ακαδημία Αθηνών, Νοέμβριος 1999, Αθήνα.
 4. Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με αντικείμενο «Η Μοριακή Βιολογία στην Πνευμονολογία», με θέμα εισήγησης «Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στη διάγνωση μυκοβακτηριακών λοιμώξεων του πνεύμονα», στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Νoσημάτων Θώρακος, Οκτώβριος 2001, Θεσσαλονίκη.
 5. Βραβείο Ταρλατζή για την εργασία: Διεθνής διεργαστηριακή μελέτη για την ανάπτυξη μοριακής μεθόδου ταυτοποίησης του Mycobacterium avium subsp paratuberculosis σε νωπά και μονιμοποιημένα βιοπτικά υλικά βοοειδών, αιγοπροβάτων και πτηνών. 9ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη 21-24 Νοεμβρίου 2002.
 6. Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης εργασίας για τη μελέτη με τίτλο: Η μεταλλαγή της προσθήκης Leu1007fsinsC του γονιδίου NOD2 προδιαθέτει για το φλεγμονώδη φαινότυπο της νόσου του Crohn στον Ελληνικό πληθυσμό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα 6-7 Ιουνίου 2003.
 7. 2ο βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης, για την εργασία: Συσχέτιση μεταξύ πολυμορφισμών του υποδοχέα Toll-4 στο CD14 και στο CD15/NOD2, και των ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντεροπαθειών. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 7 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα.
 8. Βραβείο για το καλύτερο poster για την εργασία: Prevalence of pathogenic mycobacteria using the Polymerase ChainReaction, in organic broiler farms in Greece. 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Υγιεινής Ζώων. Σεπτέμβριος 2007, Βαρσοβία, Πολωνία.
 9. Επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού συνεδρίου που οργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης “VeterinaryNetwork of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial Diseases”, στην Αθήνα τον Μάιο του 2007.
 10. Mέλος (external member) της επιτροπής της ISOGEM (International Society for Genomic and Evolutionary Microbiology) γιατην απόδοση του Κτηνιατρικού Βραβείου Pasteur (Pasteur Veterinary Award 2008).
 11. Προσκεκλημένος Ομιλητής σε στρογγυλή Τράπεζα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Σύγχρονες Διατροφικές Προκλήσεις για την Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων”, 6-8 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη.
 12. Αξιολογητής προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation 2009-10, στο Research Promotion Foundation της Κύπρου.
 13. Αξιολογητής προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο: Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation 2009-2010 (DESMI 2009-2010); University Grants Committee Secretariat 2012, Hong Kong, China.
 14. Εξωτερικός αξιολογητής, της Εθνικής Αρχής Αξιολόγησης Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes) στο πλαίσιο του Έργου ANVUR 2004-2010 της Ιταλίας.
 15. Εξωτερικός αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν το έτος 2012 στο Πορτογαλικό Ίδρυμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (Portuguese Foundation for Science and Technology).
 16. Εξωτερικός αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν το έτος 2014 στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Czech-Norwegian Research Programme (CZ09).
 17. Συντονιστής ημερίδας με τίτλο Έλεγχος της Βιοασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης που Προορίζονται για Κατανάλωση από Παιδία. Η ημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής και την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία στο πλαίσιο (προσυνεδριακή ημερίδα) του 12ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνέεδρίου, Αθήνα Απρίλιος 2012.
 18. Προσκεκλημένος Ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα κατά το 12ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο “Σύγχρονα προβλήματα παθολογίας στις εκτροφές αιγοπροβάτων στη χώρα μας”, Αθήνα Απρίλιος 2012.
 19. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Infectious Diseases and Immunity.
 20. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Mycobacterial Diseases.
 21. Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Advisory Board) του περιοδικού “The Open BiomarkersJournal”.
 22. Εμπειρογνώμων/Αξιολογητής της Research Executive Agency για τη διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Euratom, από το έτος 2016 έως σήμερα.
 23. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας (2016).
 24. Εμπειρογνώμων/Αξιολογητής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) από το 2017, για το πρότυπο ποιότητας ISO
 25. Πρόεδρος του European College of Veterinary Microbiology, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του European Board ofVeterinary Specialization (EBVS), για την περίοδο 2016-2012.
 26. Προσκεκλημένος ομιλητής στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών του Ελληνικού Στρατού (2017, Θέμα: Η έννοια της ζωονόσου μετά τους κανόνες του Koch).
 27. Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Πρέβεζα, Οκτώβριος 2018).
 28. Προσκεκλημένος διδάσκων του Τμήματος Αριστείας του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας, στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aldo Moro του Μπάρι (2019, Θέμα: Υγεία Ζώων και Ζωονόσοι).
 29. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 73ο Συνέδριο της Εταιρείας Κτηνιατρικών Επιστημών (73rd National Conference of theItalian Society of Veterinary Sciences) με θέμα «The nanotechnology approach to microbial detection and identification» (19-22 Ιουνίου 2019, Σαρδηνία, Ιταλία). xxx
 30. Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών των Ζώων, του Γ.Π.Α., για την περίοδο 2019 – 2022.
 31. Προεδρεύων της εναρκτήριας συνεδρίας του 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Βόλος, Οκτώβριος 2019).
 32. Αξιολογητής Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης του European Association for Establishments in Veterinary Education(EAEVE Visitor), από το έτος
 33. Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 16th International Congress of the Montenegro Veterinary Hospital – XVI CONGRESSO INTERNATIONAL HOSPITAL VETERINARIO MONTENEGRO (Πόρτο, Πορτογαλία, Φεβρουάριος 2020).

 

Ευρεσιτεχνίες

 1. Εφευρέτης και διαχειριστής ευρεσιτεχνίας για μέθοδο μοριακής ανίχνευσης του Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, (Ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, No. 20030100421 – Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας PCT/GR2004/000051).
 2. Εφευρέτης και διαχειριστής αίτησης ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (6/3/2009 ΕΡ 09003292.1.) με τίτλο ”PARATUBERCULOSIS SUSCEPTIBILITY TEST” (goat), αναφορικά με την πρώτη χαρτογράφηση του γονιδίου NRAMP1 της αίγας.
 3. Εφευρέτης και διαχειριστής αίτησης ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (18/9/2009 ΕΡ 090032.1-1223) με τίτλο “Mycobacterial detection”, αναφορικά με τη χρήση νανοσωματιδίων χρυσού στην ανίχνευση μυκοβακτηριακών παθογόνων.
 4. Ιδιοκτήτης αίτησης ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (30/9/2010 EP100112370) με τίτλο “Mycobacterial protein detection” αναφορικά με τη χρήση νανοσωματιδίων σεληνιούχου καδμίου στην ανίχνευση πρωτεϊνών του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης.
 5. Εφευρέτης και διαχειριστής αίτησης ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (17/2/2012 ΕΡ12001085.5) με τίτλο “ DETECTION OF MYCOBACTERIAL PROTEIN TARGETS USING  QUANTUM DOTS(QDs)
  AND IMMUNOMAGNETIC SEPERATION”.
 6. Εφευρέτης και διαχειριστής αίτησης ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας (23/2/2012 ΕΡ 12001210.9) με τίτλο “NANOPARTICLE APPLICATION FOR THE DETECTION OF PROTOZOAN PATHOGENDNA.

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ:

 

 • Πρώτη καταχώρηση Παγκοσμίως της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου Nramp1 (natural resistance associated macrophage protein 1) της αίγας (Capra hircus), partial cds. Liandris E., Gazouli M., and Ikonomopoulos I., 15/11/2007 Accession EU283410.
 • Πρώτη καταχώρηση Παγκοσμίως της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της 3’ μη μεταφραζόμενης περιοχής του γονιδίου Nramp1 (natural resistance associated macrophage protein 1) της αίγας (Capra hircus), (GenBank accession numberJF431430).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

A.

1997: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εταιρεία Στραβαρίδης ΑΒΕΕ και εγκρίθηκε με τον κωδικό  FA-ST 8241.

Το θέμα του ερευνητικού προγράμματος ήταν: ‘’Improvement of Salmonella control in animal feeds based on the molecular and biochemical analysis of the product’’ υποβλήθηκε μέσω της διαδικασίας CRAFT, της θεματικής ενότητας ‘’Agriculture andFisheries’’, του 4ου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε για τη φάση διερεύνησης που διήρκησε 12 μήνες και χρηματοδοτήθηκε με 72.000 ecu.

B.

1997: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ (επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής Κίττας Χρήστος).

Θέμα: Ταχεία διάγνωση της φυματίωσης στον άνθρωπο. Το έργο εγκρίθηκε με τον κωδικό 96ΣΥΝ139.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 12 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 9.200.000 δραχμές.

Γ.

 1. Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Χρηματοδοτικού προγράμματος από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκρίθηκε με τον κωδικό QLRT-1999-30928.

Θέμα: Improvement of Prevention Diagnosis and Treatment of sarcoidosis and Crohn’s disease (SACROHN).

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 42 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανήλθε στα 3.000.000 ευρώ.

Δ.

 1. Συντονιστής πρότασης που υποβλήθηκε από το εργαστήριο Ανατομίας – Φυσιολογίας του τμήματος ΕΖΠ&Υ για τη δράση “Various Studies”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εργαστήριο πέρασε επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των εξειδικευμένων εργαστηρίων σε θέματα μελετών που εμπίπτουν στις κατηγορίες “Life Sciences – Agrofoods” και “Life Sciences – Biotechnology”, έως και τις 4/6/2006.

Ε.

2007: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκρίθηκε με τον κωδικό  036812.

Το θέμα του ερευνητικού προγράμματος είναι: «Multiparametric detection of bio-molecule conjugated nanoparticles for the diagnostic investigation of mycobacterial infections of humans and animals».

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του

3.200.000 ευρώ.

ΣΤ.

2009: Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ΕΟΧ από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγκρίθηκε με τον κωδικό  EL0067.

Το θέμα του ερευνητικού προγράμματος είναι: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα».

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 36 μήνες και το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης 440.000ευρώ.

Ζ.

2010 – Σήμερα: Συντονιστής έργου παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών ανίχνευσης μικροβιακών παθογόνων στο κοινό και σε επαγγελματίες του χώρου της εκτροφής ζώων και της υγείας, ανθρώπου και ζώων. Το θέμα του ερευνητικού προγράμματος είναι: «Μοριακές Μικροβιολογικές Αναλύσεις».

Το έργο ανανεώνεται ανά διετία. Οι εκροές για την περίοδο 2010-19, περίπου 65.000 ευρώ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Α.

1999: Production of DNA Grid-based molecular kit for the detection and identification of pathogenic and non-pathogenic bacteria in food. Το ερευνητικό πρόγραμμα υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Χρηματοδοτικού Προγράμματος μέσω της διαδικασίας CRAFT, από Ελληνικές και Ιταλικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στην πρώτη φάση του (exploratory stage) με τον κωδικό EXAW-1999-01447. Σκοπός της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός μίας τυποποιημένης διαγνωστικής διαδικασίας που να είναι δυνατό να αξιοποιηθεί και εμπορικά και να επιτρέπει την ανίχνευση παθογόνων βακτηρίων στα τρόφιμα. Η βάση της τεχνικής ήταν η ανίχνευση πολλών ταυτόχρονα βακτηρίων μέσω της ανάδειξης της παρουσίας συγκεκριμένων για το κάθε είδος γενωμικών περιοχών (DNA microarrays). Στην πρώτη φάση του έργου ανέλαβα την ανεύρεση κατάλληλης Ελληνικής εταιρείας που θα συμμετείχε ως κύριος προτείνων (prime proposer) του ερευνητικού προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη συνέχεια ανέλαβα την αντιπροσώπευση της εταιρείας αυτής (BIOSURE ΑΕ) και την επιστημονική ευθύνη της Ελληνικής Συμμετοχής. Η διάρκεια της πρώτη φάσης του Προγράμματος ήταν 12 μήνες και ο προϋπολογισμός της 45.000 ευρώ. Η δεύτερη φάση του προγράμματος βαθμολογήθηκε άνω της βάσης, αλλά δεν επελέγη για χρηματοδότηση.

 

Β.

1999: Validation and standardization of diagnostic Polymerase Chain Reaction (PCR) for detection of food borne pathogens (FOOD-PCR). Το ερευνητικό πρόγραμμα υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Χρηματοδοτικού προγράμματος από το Δανικό Κτηνιατρικό Εργαστήριο (DVL), υπό την ευθύνη του Dr Jeffrey Hoorfar, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Quality of Life and Management of Living Resources. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 1999 με τον κωδικό QLRT-1999-00226. Σκοπός της μελέτης ήταν να γίνει η δοκιμαστική εφαρμογή και ο καθορισμός της επάρκειας διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης γενετικού υλικού των σημαντικότερων παθογόνων βακτηρίων που απομονώνονται από τα τρόφιμα. Ως επιστημονικός  υπεύθυνος της Ελληνικής συμμετοχής (Medicanalysis LTD)  ανέλαβα να καθορίσω ένα σύνολο κριτηρίων της διαδικασίας ενίσχυσης DNA με τη χρήση θερμικών κυκλοποιητών.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 2.000.000 ευρώ.

Γ.

2001: BIO-IMAGE – Biomolecular image processing tool. Το ερευνητικό πρόγραμμα υποβλήθηκε μέσω της διαδικασίας CRAFT(QLK3-CT-2001-70482), στο πλαίσιο του 5ου Χρηματοδοτικού Προγράμματος και επελέγη για χρηματοδότηση. Σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων και  η εφαρμογή μίας ειδικής μεθόδου μικροσκόπησης (AFM Atomic ForceMicroscopy), για την ανάδειξη βιομορίων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Η μέθοδος περιελάμβανε τη χρήση κατάλληλα σεσημασμένων ανιχνευτών (probes) που θα επικολλούνται στη περιοχή στόχο ώστε αυτοί να ανιχνεύονται με απλή μικροσκοπική παρατήρηση.

Η συμβολή μου ως επιστημονικός υπεύθυνος της Ελληνικής συμμετοχής περιλάμβανε την αντιπροσώπευση των Ελληνικών εταιρειών (BIOSURE ΕΠΕ, Locus Medicus ΑΕ), και την οργάνωση και διεκπεραίωση της μελέτης για το σχεδιασμό ανιχνευτών ειδικών για παθογόνα βακτήρια.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 μήνες και ο προϋπολογισμός του 1.600.000 ευρώ.

Δ.

2004: SSPE-CT-2004-501903, Veterinary Network of Laboratories Researching into Improved Diagnosis and Epidemiology of Mycobacterial Diseases. Το ερευνητικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε στη δράση “Coordination Action”, υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Universidad Computense de Madrid) ήταν διάρκειας 4 ετών με 37 συμμετέχοντες από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Ως επιστημονικός υπεύθυνος για το Γ.Π.Α., συμμετείχα στις περιοδικές συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας και στη διοργάνωση συντονισμένων πειραμάτων για την επίτευξη του στόχων που έχουν καθοριστεί αναφορικά κυρίως με τη διερεύνηση της πιθανότητας η παραφυματίωση των μηρυκαστικών να αποτελεί μία ζωονόσο.

E.

2013: Μελέτη του προσδιορισμού της θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας της PCR αναφορικά με την ανίχνευση DNA της Leishmania spp στη γάτα. Το έργο διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ύψος χρηματοδότησης ΓΠΑ 5.000 ευρώ.

ΣΤ.

2014: Μελέτη του προσδιορισμού της θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας της PCR αναφορικά με την ανίχνευση DNA της Leishmania spp στον σκύλο. Το έργο διεξάγεται σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ύψος χρηματοδότησης ΓΠΑ 5.000 ευρώ.

Ζ.

2014: Vaccine-based control of paratuberculosis. Έργο που υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της δράσης Αριστεία ΙΙ με συνολικό προϋπολογισμό 160.000 ευρώ.Ύψος χρηματοδότησης της ομάδας του ΓΠΑ 43.000 ευρώ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α.

1999: Συμμετοχή μέσω της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα, ‘’ Development of 3D models from histological sections’’. Το έργο εγκρίθηκε με τη ονομασία  IAEVA II και κωδικό HC1025, και ολοκληρώθηκε το 2000. Η υποβολή της σχετικής πρότασης έγινε μέσω της διαδικασίας FAIR (υπεύθυνος προγράμματος Guliano Salcito CETEC, IT), στο πλαίσιο της ενότητας Telematics του 4ου χρηματοδοτικού προγράμματος, και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία εταιρειών (Burda DE, Citec IT, Neurosoft GR) και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (University of Munich, Libera Universita di Roma, La Sapienza University Rome, De Monfort University UK, Catholic University of  Leuven ) της Ε.Ε. Η συμμετοχή μουσυνίστατο στη μετατροπή δυσδιάστατων ιστολογικών τομών σε τρισδιάστατες, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού προγράμματος που αναπτύχθηκε από άλλους εταίρους. Η διάρκεια του έργου ήταν 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 2.000.000 ευρώ.

Β.

1999: Συμμετοχή (μέσω της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα, ‘’Concerted action for the setting up of a European Veterinary network on diagnosis research andepidemiology of mycobacterial diseases”. Το έργο (υπεύθυνη προγράμματος Dr Alicia Aranaz, Veterinary School of Madrit, Spain) εγκρίθηκε με τον κωδικό CT98-4373 μέσω της διαδικασίας FAIR6 στη θεματική ενότητα Agriculture and Fisheries του 4ου χρηματοδοτικού προγράμματος και περιελάμβανε ερευνητικά ιδρύματα από διάφορες χώρες της Ε.Ε (GR, DE, SP, UK, IT, PR, IR, BE). Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επιστημονικά συνέδρια που σκοπό είχαν την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με ασθένειες που προκαλούνται από είδη του Mycobacterium spp. H διάρκεια του προγράμματος ήταν 36 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός του 504.000 ευρώ.

Γ.

2001: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ‘’ Improving Veterinary Care’’ και κωδικό BG/IB/2001-AG-03. Το πρόγραμμα αφορούσε διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τη βελτίωση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών της Βουλγαρίας. Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αποσκοπούσε στη μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης μυκοβακτηριακών λοιμώξεων στην Κτηνιατρική πράξη.

Δ.

2019: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι Δρόμοι της Μέλισσας» και κωδικό έργου 2018ΣΕ0130000000 που χρηματοδοτείται μέσω της ΓΓΕΤ, με το ποσό συνολικά 1.360.784 ευρώ. Το έργο είναι διάρκειας 2 ετών και υλοποιείται πό κοινοπραξία που συνίσταται από 9 Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας. Η δική μου συμμετοχή γίνεται μέσω του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων μοριακής ανίχνευσης και ταυτοποίησης μικροβιακών παθογόνων της μέλισσας. Ο συνολικός σχετικός προϋπολογισμός είναι 70.000 ευρώ.

Ε.

2019: Συμμετοχή στη δράση Cost με τίτλο «European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment», (ENOVAT, CA18217), η οποία διεξάγεται από κοινοπραξία 84 φορέων από 29 χώρες.  Στόχος της δράσης είναι ο εξορθολογισμός της χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική, με έμφαση στη ανάπτυξη οδηγιών για τη χρήση τους, και τη βελτιστοποίηση των μεθόδων εργαστηριακής ανίχνευσης ανθεκτικών στελεχών. Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο έργο εστιάζεται πρωτίστως στην επιλογή και αξιολόγηση μεθόδων εργαστηριακής διερεύνησης ανθεκτικότητας βακτηρίων σε αντιβιοτικά.

ΣΤ.

2019: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Disseminating Innovation Solutions for Antibiotic ResistanceManagement» (DISARM), που εγκρίθηκε από την ΕΕ, και χρηματοδοτείται συνολικά με το περίπου των 2.000.000 ευρώ. Η διάρκεια του έργου είναι 3 έτη και η υλοποίησή του έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία που συνίσταται 15 Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα από 9 κράτη της Ε.Ε. Σκοπός του έργου είναι η σύσταση μίας ομάδας ερευνητών και φορέων που δραστηριοποιούνται στη Ζωική Παραγωγή για τη διερεύνηση μέτρων βιοσφάλειας που θα μπορούσαν να προταθούν για τον έλεγχο της ανάπτυξης στελεχών ανθεκτικών σε αντιβιοτικά. Η συμμετοχή μου γίνεται μέσω του ΓΠΑ και εστιάζεται σε μονάδες αιγών και προβάτων στην Ελλάδα.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Assessment of mycobacterial, propionibacterial, and human herpesvirus 8 DNA in tissues of Greek patients with sarcoidosis. Gazouli M, Ikonomopoulos J, Trigidou R, Foteinou M, Kittas C, Gorgoulis V. Journal of Clinical Microbiology 2002, 40(8): 3060-3063.
 • Molecular diagnosis of leishmaniosis in dogs. Comparative application of the traditional diagnostic methods and the proposed assay on clinical samples. Ikonomopoulos J, Kokotas S, Gazouli M, Zavras A, Stoitsiou M, Gorgoulis V. Veterinary Parasitology 2003, 113(2): 99-113.
 • Comparative evaluation of positive tests to Mycobacterium avium paratuberculosis in clinically healthy sheep and goats of South -West Greece using molecular techniques, serology, and culture. Ikonomopoulos J, Balaskas C, KantzouraB, Fragiadaki E, Pavlik I, Bartos M, Lukas J, Gazouli M. The Veterinary Journal 2007, 174(2): 337-343.
 • The funtional polymorphisms of NRAMP1 gene in Greeks with sarcoidosis. Gazouli M, Koundourakis A, Ikonomopoulos J, Gialafos JE, Papaconstantinou I, Lukas JC, Vassilis G, Kittas C. Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases 2007, 24(2): 153-154.
 • Estimation of the spread of pathogenic mycobacteria in organic broiler farms by the polymerase chain reaction. Ikonomopoulos J, Fragkiadaki E, Liandris E, Sotirakoglou K, Xylouri E, Gazouli M. Veterinary Microbiology 2009, 133(3): 278-282.
 • Associations between abortion-records in goats and test-positivity to Mycobacterium avium paratuberculosis. Ikonomopoulos J, Liandris E, Andreadou M, Gazouli M. The Open Veterinary Science Journal 2009, 3: 1-5.
 • Direct detection of unamplified DNA from pathogenic mycobacteria using DNA-derivatized gold nanoparticles. Liandris E, Gazouli M, Andreadou M, Comor M, Abazovic N, Sechi L, Ikonomopoulos J. Journal of Microbiological Methods 2009, 78(3): 260-264.
 • Linking Chronic Infection and Autoimmune Diseases: Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, SLC11A1 Polymorphisms and Type-1 Diabetes Mellitus. Paccagnini D, Sieswarda L, Rosu V, Masala S, Pacifico A, Gazouli M, Ikonomopoulos J, Ahmed N, Zanetti S, Sechi L. PloS One 2009, 4(9): e7109.
 • Investigation for the association of the SLC11A1 gene with resistance/sensitivity of goats (Capra hircus) to paratuberculosis. Korou LM, Liandris E, Gazouli M, Ikonomopoulos J. Veterinary Microbiology 2010, 144(3-4): 353-358.
 • Detection of Pathogenic Mycobacteria Based on Functionalized Quantum Dots Coupled with Immunomagnetic Separation. Liandris E, Gazouli M, Andreadou M, Sechi LA, Rosu V, Ikonomopoulos J. PLoS One 2011, 6(5): e20026.
 • Associations between Single Nucleotide Polymorphisms of GDF9 and BMP15 genes and litter size in two dairy sheep breeds of Greece. Liandris E, Kominakis A, Andreadou M, Kapeoldassi K, Chadio S, Tsiligiannis Th, Gazouli M, Ikonomopoulos Small Ruminant Research 2012, 107(1): 16-21.
 • Nanotechnology-based diagnostics; Are we facing the Biotechnology revolution of the 21st century? Ikonomopoulos J.Mycobacterial Diseases, (2011), 1(1): e102.
 • Evaluation of the performance of selected in-house and commercially available PCR and RT-PCR assays for the detection of Leishmania DNA in clinical samples. Andreadou M, Liandris E, Kasampalidis IN, Taka S, Antoniou M, Ntais P, Vaiopoulou A, Theodoropoulos G, Gazouli M, Ikonomopoulos J. Experimental Parasitology 2012, 131(4): 419–424.
 • Reliable Application of PCR: An Elusive Pathway. Ikonomopoulos J. Mycobacterial Diseases 2012, 2: e117.
 • In vitro expression of the SLC11A1 gene in goat monocyte derived macrophages challenged with Mycobacterium aviumsubsp paratuberculosis. Taka S, Liandris E, Gazouli M, Sotirakoglou K, Theodoropoulos G, Bountouri M, Andreadou M, Ikonomopoulos J. Infection Genetics and Evolution 2013, 17: 8-15.
 • A novel non-amplification assay for the detection of Leishmania spp., in clinical samples. Andreadou M, Liandris E, Gazouli M, Taks S, Antoniou M, Theodoropoulos G, Tachtsidis I, Goutas N, Vlachodimitropoluos D, Kasampalidis I, Ikonomopoulos I. Journal of Microbiological Methods 2014, 96(1): 56-61.
 • Evaluation of the microbial safety of child food of animal origin in Greece. Liandris E, Gazouli M, Taka S, Andreadou M, Vaiopoulou A, Tzimotoudis N, Kasampalidis I, Mpaseas D, Fyliousis G, Poltrionieri P, Cook N, Ikonomopoulos J. Journal of Food Science 2014, 79(3): M362-368.
 • Quantum dots-bevacizumab complexes for in vivo imaging of tumors. Gazouli M, Bouziotis P, Lyberopoulou A, Ikonomopoulos J, Papalois A, Anagnou NP, Eftathopoulos EP. In Vivo 2014, 28(6): 1091-1096.
 • Functional analysis of 3΄UTR polymorphisms in the caprine SLC11A1 gene and its association with the Μycobacterium avium paratuberculosis infection. Taka S, Gazouli M, Sotirakoglou K, Liandris E, Andreadou M,Triantaphyllopoulos K, Ikonomopoulos J. Veterinary Immunology and Immunopathology 2015, 167(1-2): 75-79.
 • Detection of mycobacterial DNA by a specific and simple lateral flow assay incorporating cadmium selenide quantum dots. Cimaglia F, Liandris E, Gazouli M, Sechi L, Chiesa M, De Lorenzis E, Andreadou M, Styliani T, Mataragka A, Ikonomopoulos J. Molecular and Cellular Probes 2015, 29(6): 534-536.
 • Detection of Leishmania-specific DNA and surface antigens using a combination of functionalized magnetic beads and cadmium selenite quantum dots. Andreadou M, Liandris E, Gazouli M, Mataragka A, Tachtsidis I, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Ikonomopoulos J. Journal of Microbiological Methods 2016, 123: 62-67.
 • Validation of a Loop-Mediated Amplification/ISO 6570-Based Method for Analysing Soya Meal for the Presence of Salmonella enterica. D’Agostino M, Robles S, Hansen F, Ntafis V, Ikonomopoulos J, Kokkinos P, Alvarez-Ordonez A, Jordan K, Delibato E, Kukier E, Sieradzki Z, Kwiatek K, Milanov D, Petrović T, Gonzalez-Garcia P, Lazaro DR, Jackson EE, Forsythe SJ, O’Brien L, Cook N. Food Analytical Methods 2016, 9(11): 2979-2985.
 • Epigenetics and inheritance of phenotype variation in livestock. Triantaphylopoulos K, Ikonomopoulos I, Bannister A. Epigenetics and Chromatin 2016, 9(1): 31.
 • Interaction between veterinary medicine and nanotechnology; the present and the near future: A Review. Ikonomopoulos J. International Journal of Environmental and Agriculture Research 2016, 2(9): 66-71.
 • Detection of the Deformed Wing Virus of bees using the polymerase chain reaction: a review with reference to method validation. Mataragka A, Leetham S, Smyth CS, Decaro N, Charistos L, Bouga M, Ikonomopoulos J. (2020). Journal of Apicultural Research, DOI: 1080/00218839.2019.1702324.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της και την απομνημόνευση των επιλογών σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας συμφωνείται στην χρήση των cookies. Δεν πουλάμε δεδομένα σας σε τρίτους, Zητάμε μόνο προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.